Download: Gặp Startup Đúng Khẩu Vị Shark Hưng Cùng Shark Việt Đầu Tư 17 Tỷ Đồng Vào Công Nghệ Plasma MP3, MP4

Gặp Startup Đúng “Khẩu Vị”, Shark Hưng Cùng Shark Việt Đầu Tư 17 Tỷ Đồng Vào Công Nghệ Plasma

GặP STARTUP ĐúNG “KHẩU Vị”, SHARK HưNG CùNG SHARK VIệT ĐầU Tư 17 Tỷ ĐồNG VàO CôNG NGHệ PLASMA.mp3

Published 17 August 2018 DOWNLOAD
Startup Luxstay Gọi Vốn 12 Triệu Đô Tại Shark Tank Và Cái Kết Bất Ngờ | Thương Vụ Bạc Tỷ | Mùa 3

STARTUP LUXSTAY GọI VốN 12 TRIệU Đô TạI SHARK TANK Và CáI KếT BấT NGờ | THươNG Vụ BạC Tỷ | MùA 3.mp3

Published 26 July 2019 DOWNLOAD
Không Chỉ Shark Hưng,  Shark Việt Mà Ngay Cả Vingroup Cũng Quan Tâm Đầu Tư Vào Công Nghệ Plasma

KHôNG CHỉ SHARK HưNG, SHARK VIệT Mà NGAY Cả VINGROUP CũNG QUAN TâM ĐầU Tư VàO CôNG NGHệ PLASMA.mp3

Published 26 September 2018 DOWNLOAD
Shark Việt Rót 12 Tỷ Vào Dự Án "Nhà Ma" | Shark Tank Việt Nam Mùa 2 | Thương Vụ Bạc Tỷ

SHARK VIệT RóT 12 Tỷ VàO Dự ÁN "NHà MA" | SHARK TANK VIệT NAM MùA 2 | THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 02 August 2018 DOWNLOAD
Khi Shark Hưng Làm... Startup! | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ | Mùa 2

KHI SHARK HưNG LàM... STARTUP! | SHARK TANK VIệT NAM | THươNG Vụ BạC Tỷ | MùA 2.mp3

Published 22 October 2018 DOWNLOAD
Cả Nguồn Điện Bỗng Chốc Thu Bé Lại Vừa Bằng 1 Mopo | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ | Mùa 2

Cả NGUồN ĐIệN BỗNG CHốC THU Bé LạI VừA BằNG 1 MOPO | SHARK TANK VIệT NAM | THươNG Vụ BạC Tỷ | MùA 2.mp3

Published 20 September 2018 DOWNLOAD
Truyền Nhân Thương Hiệu Perfect Nổi Tiếng Gọi Vốn 28 Tỷ  | Thương Vụ Bạc Tỷ Tập 8 | Mùa 3

TRUYềN NHâN THươNG HIệU PERFECT NổI TIếNG GọI VốN 28 Tỷ | THươNG Vụ BạC Tỷ TậP 8 | MùA 3.mp3

Published 12 September 2019 DOWNLOAD
Startup Luxstay Gọi Vốn 12 Triệu Đô Tại Shark Tank Và Cái Kết Bất Ngờ | Thương Vụ Bạc Tỷ | Mùa 3

STARTUP LUXSTAY GọI VốN 12 TRIệU Đô TạI SHARK TANK Và CáI KếT BấT NGờ | THươNG Vụ BạC Tỷ | MùA 3.mp3

Published 29 July 2019 DOWNLOAD
Lý Do Khiến Shark Hưng Quyết Tâm Đầu Tư Vào Plasma MED | Shark Tank Việt Nam | Thương Vụ Bạc Tỷ

Lý DO KHIếN SHARK HưNG QUYếT TâM ĐầU Tư VàO PLASMA MED | SHARK TANK VIệT NAM | THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 18 August 2018 DOWNLOAD
Shark Tank Việt Nam Tập 5 - Mùa 2  | Shark Việt Rót 12 Tỷ Vào Dự Án "Nhà Ma" | Thương Vụ Bạc Tỷ

SHARK TANK VIệT NAM TậP 5 - MùA 2 | SHARK VIệT RóT 12 Tỷ VàO Dự ÁN "NHà MA" | THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 03 August 2018 DOWNLOAD
Shark Tank VN tập 12: Liên tục ngắt lời Shark, startup vẫn được rót vốn 10 tỷ đồng| VTV24

SHARK TANK VN TậP 12: LIêN TụC NGắT LờI SHARK, STARTUP VẫN đượC RóT VốN 10 Tỷ đồNG| VTV24.mp3

Published 21 September 2018 DOWNLOAD
Các "Cá Mập" Tranh Giành Đầu Tư Vào Startup Giao Hàng Nhanh | Shark Tank Việt Nam

CáC "Cá MậP" TRANH GIàNH ĐầU Tư VàO STARTUP GIAO HàNG NHANH | SHARK TANK VIệT NAM.mp3

Published 02 December 2017 DOWNLOAD
Lục Túi Shark Hưng Xem Có Gì Nào ?

LụC TúI SHARK HưNG XEM Có Gì NàO ?.mp3

Published 12 September 2019 DOWNLOAD
Startup Gọi Vốn 116 Tỷ, Cân Cả Mùa 1 | Shark Tank Việt Nam Mùa 2 | Thương Vụ Bạc Tỷ

STARTUP GọI VốN 116 Tỷ, CâN Cả MùA 1 | SHARK TANK VIệT NAM MùA 2 | THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 02 August 2018 DOWNLOAD
Shark Tank Việt Nam Tập 10 -  Startup từ chối 7 tỷ của Shark Hưng|- Tin Tức VTV24

SHARK TANK VIệT NAM TậP 10 - STARTUP Từ CHốI 7 Tỷ CủA SHARK HưNG|- TIN TứC VTV24.mp3

Published 13 January 2018 DOWNLOAD
Lạm Dụng Thuật Ngữ Công Nghệ, Startup Luật Bất Động Sản Bị Cá Mập Từ Chối Đầu Tư | Thương Vụ Bạc Tỷ

LạM DụNG THUậT NGữ CôNG NGHệ, STARTUP LUậT BấT ĐộNG SảN Bị Cá MậP Từ CHốI ĐầU Tư | THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 05 September 2019 DOWNLOAD
Startup Tự Tin Là Unicorn Đầu Tiên Của Việt Nam | Shark Tank Việt Nam Mùa 2 | Thương Vụ Bạc Tỷ

STARTUP Tự TIN Là UNICORN ĐầU TIêN CủA VIệT NAM | SHARK TANK VIệT NAM MùA 2 | THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 24 August 2018 DOWNLOAD
Shark Hưng Đã Gặp CEO Vinfast Để Đàm Phán Hợp Tác Sau Khi Rót Vốn 1 Triệu USD Cho Startup Mopo

SHARK HưNG Đã GặP CEO VINFAST Để ĐàM PHáN HợP TáC SAU KHI RóT VốN 1 TRIệU USD CHO STARTUP MOPO.mp3

Published 21 July 2019 DOWNLOAD
Câu Chuyện Khởi Nghiệp | Hành Trình Chạm Đến Giấc Mơ | Shark Nguyễn Thanh Việt

CâU CHUYệN KHởI NGHIệP | HàNH TRìNH CHạM ĐếN GIấC Mơ | SHARK NGUYễN THANH VIệT.mp3

Published 28 September 2019 DOWNLOAD
Shark Tank Việt Nam Tập 5 - Mùa 2 | Startup Gọi Vốn 116 Tỷ, Cân Cả Mùa 1| Thương Vụ Bạc Tỷ

SHARK TANK VIệT NAM TậP 5 - MùA 2 | STARTUP GọI VốN 116 Tỷ, CâN Cả MùA 1| THươNG Vụ BạC Tỷ.mp3

Published 03 August 2018 DOWNLOAD